Labyrint světa a ráj srdce

2D animovaný televizní seriál

Počet dílů:

24, stopáž: 5 min/díl

Producent:

České studny z. s. (David Loula) a FILM21 (Adam Parma)

Scénář a režie:

Adam Parma

Dramaturg:

David Loula

Výtvarník:

Daniel Jurčo, Jana Lasotová

Animace:

Tomáš Honěk, Daniel Mikeš, Jakub Kedzior, David Najbrt, Hana Kotlářová, Tomáš Vít, Vojtěch Dočekal

Zvuk:

Tomáš Spirka

Autorská hudba:

Adam Parma, Katie Henry, Clemens Winter

Dialogy:

Oldřich Kaiser, Jiří Lábus

Představení projektu

V listopadu roku 2020 si budeme připomínat výročí 350 let od úmrtí významné české osobnosti – Jana Amose Komenského. Pro tuto příležitost tvoříme animovanou adaptaci nejznámějšího Komenského literárního díla – Labyrintu světa a ráje srdce.

Jde o alegorický příběh poutníka, který se svými průvodci prochází světem – Labyrintem – a nahlíží do všech hlavních oborů lidské činnosti a povolání. Nakonec je celým světem zklamán, v zoufalství se obrací do svého srdce, ve kterém se setkává s Bohem, a nalézá ráj ve svém nitru. Poté se vrací do světa, aby v něm usiloval o nápravu věcí lidských.

Kniha Labyrint světa a ráj srdce byla publikována ve 123 vydáních a je mezi lidmi v Česku obecně známá. Její autor – Jan Amos Komenský – se v soutěži České televize o Největšího Čecha v roce 2005 umístil na čtvrtém místě. Naším záměrem je využít popularitu Komenského a předat českému národu jeho poselství atraktivní a zábavnou formou animovaného seriálu.

Spolek České studny v koprodukci s produkční společností FILM21 vytvoří sérii 24. pětiminutových animovaných epizod. Tyto společnosti v roce 2018 spolupracovaly na výrobě audiovizuálních děl v rámci úspěšného projektu Staleté kořeny ke 100. výročí vzniku ČSR. Tvorbou seriálu navazujeme na předchozí projekty duchovního dědictví, kterými jsme oslovili širokou veřejnost a školy. V roce 2015 to byl projekt Husovy stopy (zapojilo se 600 škol), v roce 2018 projekt Staleté kořeny k výročí vzniku ČSR (osloveno přes 1 milion uživatelů internetu a zrealizováno 750 vzdělávacích programů na základních školách).

Proces výroby

Adaptace knihy do podoby televizního seriálu byla zahájena vývojem scénářů (scénárista: Adam Parma), vývojem výtvarného pojetí (výtvarník: Daniel Jurčo) a testováním animačních sekvencí (tým 2D animátorů za odborné konzultace zkušené animátorky Hanky Kotlářové), dále tvorbou autorských písní, podkresové hudby a ruchů (Adam Parma a Tomáš Spirka). Zástupci projektu se v dubnu 2019 zúčastnili profesní sekce filmového festivalu ANIFILM v Třeboni v rámci dalšího síťování. Projekt byl přihlášen a vybrán pro další vývoj na 10ti denní animační workshop Character Lab v rámci špičkové profesní dílny ANOMALIA 2019 v Litomyšli (lektoři ze studií Pixar, Disney).

Pro každý díl seriálu byla zvolena pevná stopáž 5 minut na díl tak, aby byl seriál vhodný pro zařazení do programového schématu televizního vysílání, alternativně pro uplatnění v rámci videoplatforem “on demand” či jiné formy užití na internetu.

Časový plán výroby

vývoj a testování: 02-08/2019
výroba a postprodukce: 06/2019-11/2020 televizní distribuce: od 09/2020
televizní distribuce: od 11/2020
internetová distribuce: od 11/2021

Producentský záměr

Vzniklé dílo chceme rozšířit mezi co největší okruh diváků u nás a následně i v zahraničí. Toto dílo J. A. Komenského chceme nejen připomenout, ale také aktualizovat způsobem blízkým dnešní generaci. Nad rámec seriálu chceme posílit jeho edukační rozměr. Usilujeme o distribuci v těchto fázích:

  1. Odvysílání seriálu v České televizi (od podzimu 2020).
  2. Nabídnutí seriálu dalším televizním společnostem v zemích, kde J. A. Komenský působil – Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Anglie, Dánsko, Švédsko a Nizozemsko (léto 2021).
  3. Sdílení seriálu na sociálních sítích s řízenou kampaní a s organickou i placenou redakční podporou – YouTube, Facebook (podzim 2021).
  4. Oslovení všech základních a středních škol s nabídkou vzdělávacích programů k jednotlivým dílům seriálu. Ve spolupráci s organizací Hope4kids jsme připravili metodiky pro učitele k jednotlivým dílům formou tzv. morální imaginace s aplikačním rozměrem (od listopadu 2020).
  5. Využití v rámci filmových večerů. Nabídneme seriál filmovým klubům, knihovnám, spolkům, církvím a dalším občanským iniciativám k promítání v kinech či veřejných prostorách s následnou diskusí, případně s přednáškou na téma odkazu J. A. Komenského (od začátku roku 2021). Partnerství se vzdělávacím projektem Komenský 2020.
  6. Vytvoření zábavné hry v rámci aplikace Geofun pro interaktivní využití v prostoru internetu (ředitel Vít Pechanec).

Financování projektu

Hlavní zdroj financování zajišťují soukromí dárci z České republiky prostřednictvím crowdfundingové kampaně. Projekt není financován z veřejných zdrojů ani grantů EU.

Organizátoři a partneři projektu

Projekt řídí spolek České studny (David Loula) v koprodukci s produkční společností FILM21 (Adam Parma).

Odborným garantem projektu je komeniolog doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové) a odborným konzultantem komeniolog PhDr. Jiří Beneš (Akademie věd ČR).

Kontakt:

David Loula, info@ceskestudny.cz, tel. 777 702 991
Adam Parma, adam@film21.cz, tel. 776 064 606

Web:

www.labyrintsvetarajsrdce.cz