V listopadu roku 2020 si připomínáme výročí 350 let od úmrtí významné české osobnosti – Jana Amose Komenského. K tomuto výročí jsme vytvořili animovanou adaptaci nejznámějšího Komenského literárního díla – Labyrintu světa a ráje srdce. 

Jde o alegorický příběh poutníka, který se svými průvodci prochází světem – Labyrintem – a nahlíží do všech hlavních oborů lidské činnosti a povolání. Nakonec je celým světem zklamán, v zoufalství se obrací do svého srdce, ve kterém se setkává s Bohem, a nalézá ráj ve svém nitru. Poté se vrací do světa, aby v něm usiloval o nápravu věcí lidských.

Kniha Labyrint světa a ráj srdce byla publikována ve 123 vydáních a je mezi lidmi v Česku obecně známá. Její autor – Jan Amos Komenský – se v soutěži České televize o Největšího Čecha v roce 2005 umístil na čtvrtém místě. Naším záměrem je využít popularitu Komenského a předat českému národu jeho poselství atraktivní a zábavnou formou animovaného seriálu.

Spolek České studny v koprodukci s produkční společností FILM21 vytvořil sérii 24. pětiminutových animovaných epizod. Tyto společnosti v roce 2018 spolupracovaly na výrobě audiovizuálních děl v rámci úspěšného projektu Staleté kořeny ke 100. výročí vzniku ČSR. Tvorbou seriálu navazujeme na předchozí projekty duchovního dědictví, kterými jsme oslovili širokou veřejnost a školy. V roce 2015 to byl projekt Husovy stopy (zapojilo se 600 škol), v roce 2018 projekt Staleté kořeny k výročí vzniku ČSR (osloveno přes 1 milion unikátních uživatelů internetu a zrealizováno 750 vzdělávacích programů na základních školách).