Od 15. 11. 2020 na ČT EDU najdete jak samotné díly seriálu, tak i mnoho zajímavých vzdělávacích materiálů, metodiky, kvízy, Komenského citáty atd. Ty můžete využít na druhém stupni základních škol k seznámení žáků s osobností J. A. Komenského a jeho nejslavnějším dílem.